Noget om…

Kaj Thelander Jessen 2021 – foto: Thomas Christensen

Lidt forskelligt om mig og mit liv:

Født Sommeren 1954
Civilstand Gift, 3 voksne børn – 2 børnebørn

Politiske engagementer:


Hvis medlemskab af elevråd i 5 klasse på Løjtegårdsskolen i Tårnby og siden elevrådsformand på Vibenshusskole på Østerbro skal tælle med, kan jeg starte der. Siden var jeg aktiv i modstanden mod EF (EU) i 1972. Studenterpolitisk aktiv i min HF.tid og som arkitektstuderende. Deltog i opbygningen af en fagforening for militærnægtere og var talsmand for disse
Meldte mig ind i VenstreSocialisterne (VS) i 1976 og var boligpolitisk aktiv, med i teater og agitpropgrupper, med i arbejdsudvalget (AU) på Nørrebro og i redaktionen for Solidaritet, som var månedsavis på det tidspunkt.
Flyttede til Sydhavnen i 1978, hvor jeg har været aktiv siden i diverse græsrodsorganisationer og VS Vesterbro. Meldte mig ud af VS, da Enhedslisten var under opsejling. Var med i organiseringen af HSOS (Hold Sammen om Sydhavnen), der kæmpede mod motorvejsprojekter, byggeri på haveforeningsområder, naturområder og Karens Minde Kulturhus.
Medstifter af Karens Minde Beboerhusforening (senere Kulturhusforening).
Medstifter af Sydhavnslisten, der stillede op til valg til Bydelsrådet for Kongens Enghave Bydelsforsøg, hvor vi opnåede næststørst stemmeandel.
Blev formand for Kultur- og Informationsudvalget, medlem af Økonomiudvalget, Vej, Gade og Beskæftigelsesudvalget, Ældre-Omsorgsudvalget, Styregruppen for Kvarterløft og Grønne Guide.
Var medvirkende til at Karens Minde (KMK) blev til et selvstyrende/foreningsstyret Kulturhus. Blev efter Bydelsrådstiden formand for foreningen.
Meldte mig ind i Enhedslisten og var med til at lave en selvstændig afdeling i Sydhavnen. Med i AU og i Københavnerbestyrelsen.
Var medstifter af Sydhavnens Venner af 1.maj, der hvert år afholder et lokalt arrangement på KMK.
Blev medlem af HK.klubbestyrelsen i Akademikernes A-kasse, hvor jeg var serviceassistent.
Fik arbejde i Karens Minde Kulturhus, hvor jeg blev tillidsrepræsentant for driftsassistenterne og i en kort periode medlem af 3Fkbh.s bestyrelse (mens den stadig hed Lager, Post og Servicearbejdernes fagforening, LPSF).
Var med til at stifte foreningen Det Grønne Knæ i 2003, der arbejder for bevarelsen af de grønne områder i Sydhavnen og hovedstadsbefolkningens adgang til disse områder. Sidder i bestyrelsen her.
Medstifter og praktisk arrangør af Sydhavnens Folkemøde 2019 og 2020.
Har af to omgange været formand for boligforeningen HF Kalvebod, hvor jeg bor. Her har jeg arbejdet for at gøre foreningen selvforsynende med alternativ energi, samt at få anerkendt haveforeningen som et særligt boligmiljø (hvilket er lykkedes i 2019).
Som det fremgår af ovenstående har jeg en bred erfaring med mange politikområder og mange års trættende slagsmål med ”forvaltningen” og embedsværket i Københavns kommune, men også godt samarbejde med både fornuftige embedsfolk og politikere.
I 2010 fik jeg udgivet bogen ”Bydelsrod”, som beskriver de sidste 40 års græsrodskampe i Sydhavnen og mine erfaringer fra Bydelsforsøget m.v. Bogen kan hentes/læses her på min hjemmeside!

Arbejdsliv:

2019- ”Ambassadør” for Centriphery/Summende Sydhavn
2016- Turguide i Sydhavnen
2016-17 Serviceassistent Europaskolen i København
2008-16 Driftsassistent i Karens Minde Kulturhus
2001-07 Servicemedarbejder i Akademikernes A-kasse (AAK)
1998-99 ”Handyman” på Strandparksskolens Fritidshjem (for stærkt fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn) + Formand for Kultur- og Informationsudvalget/Kgs. Enghave Bydelsråd
1996-97 Beboerrådgiver i Holbæk
1995 Projektleder af indvandrerkursus i Holbæk (”Grønne Gårdmænd”)
1994 Koordinator og medarrangør af Musik og teaterfestival mod Øresundsbroen
1991-93 Udstillingsplanlægger og konstruktør på ”Projekt Børnemuseum”
1987-89 Forvalter på Dansk Arkitekturcenter
1986-87 Undervisningsassistent på DTH/Byplan
1986-87 Scenefunktionær i DR/TV
1985 Udstillingsassistent på Arbejdermuseet
1982-85 Ejendomsinspektør og pedel på Københavns Socialpædagogiske Seminarium
1980-82 Medlem af redaktionen på avisen ”Solidaritet”
1979 Pædagogmedhjælper i børnehaven ”Enghave Remise”
1978 Hjemmehjælper på Nørrebro
1976-77 Scenetekniker på Fiol Teatret
1973-75 Hjemmehjælper på Østerbro og Nørrebro
1972 Arkitektlærling på Ole Buhls Tegnestue
1971 Rengøringsassistent

Eksaminer: Realeksamen, Byggeteknisk Værkstedsskole og HF

Kurser og uafsluttede uddannelser:
1971-75 Hospitant på Kunstakademiets Arkitektskole
1975-78 Studerende samme sted
Foråret 1982 4 måneders kursus i tegning, grafik, silketryk og maleri på Holbæk Kunsthøjskole
1989-90 Liniefag i Historie på Københavns Dag- og Aften Seminarium
1993 6 måneders kursus i videoproduktion på AMU/Nørrebro
2000 9 måneders kursus ”Øresundskonsulent”

Andet: Klarinettist, ske- og vaskespiller i orkestret: ”Berit og Drengene”