Foredrag og røverhistorier

Arkitektur?

Ud over at kunne tilbyde guidede ture igennem Sydhavnen, kan jeg også stille op til foredrag eller som oplægsholder. 

De vil alle være kraftigt farvet af mit politiske ståsted, som er på den uortodokse venstrefløj, der prioriterer nærdemokrati og fornøjeligt livsindhold højt.  Af emner kan nævnes:

”Græsrodshistorie og Sydhavnens historie” 

”Nær- og fjerndemokrati”

”Alternative boformer og byggestil”

”Arbejderklassens boligformer”

”Pænt og Grimt”